รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

กิจกรรม การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุสุขภาพดี เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566

นายบุญมีใจอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มผู้สูงอายุตำบลเชียงเคี่ยน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุสุขภาพดี เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนปล้องวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง