รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

เต่าน้อยอองคำเกมส์ วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาสถาณีตำรวจภูธรเทิง

คณะครูและเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เข้าร่วมกิจกรรมงานแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเทิง ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2566 "เต่าน้อยอองคำเกมส์" วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาสถาณีตำรวจภูธรเทิง

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง