รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ออกพื้นที่ซ่อมแซมถนน บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4 และบ้านสันทราย หมู่ที่ 9

กองช่างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน และสมาชิกสภาฯ ออกพื้นที่ซ่อมแซมถนน บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4 และบ้านสันทราย หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงเคี่ยน เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง