รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ออกพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในตำบลเชียงเคี่ยน

กองช่างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในตำบลเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 4,6,7,9,10,11 จำนวนทั้งสิ้น 12 จุด เมื่อวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง