รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ออกพื้นที่สกัดและเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่สกัดและเฝ้าระวังไฟป่าบริเวณโค้งเชียงเคี่ยน บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 5 ในวันที่ 6 และ บ่อขยะ หมู่ที่ 8 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง