รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ตรวจและติดตามโครงการขยะเปียกลดโลกร้อน

นายสุกรรณ์ คำภู ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ออกพื้นที่ตรวจและติดตามโครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน ในตำบลเชียงเคี่ยน เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง