รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ร่วมด้วยหน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชนในตำบลเชียงเคี่ยน ร่วมประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ร่วมด้วยหน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชนในตำบลเชียงเคี่ยน ร่วมประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการดำเนินการภายในท้องที่ เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง