รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพสภาเด็กเยาวชน ตำบลเชียงเคี่ยน

โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพสภาเด็กเยาวชน ตำบลเชียงเคี่ยน โดยมีนายสาคร อินทร์ชน รองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยนเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กและเยาวชนในตำบลเชียงเคี่ยน ทั้งสิ้น 50 คน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชน มีเวทีในการฝึกทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็น กลุ่ม ร่วมกันวางแผน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เมื่อวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านก๊อ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง