รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการสืบชะตาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน

เทศบาลตำบลเชียงคี่ยนร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงเคี่ยน จัดโครงการสืบชะตาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระนักถึงคุณค่าและความสำคัญของแหล่งน้ำ ประชาชนได้แสดงถึงความศรัทธา ความห่วงใยต่อแหล่งน้ำ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยในปีนี้ได้กำหนดพิธีเลี้ยงผีขุนน้ำและพิธีสืบชะตาแหล่งน้ำในตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 4 แหล่งน้ำได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงเคี่ยน หนองจำอ้อใต้ ฝายร่องเปา และฝายห้วยคำ

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง