รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการบวชป่า ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำฝายน้ำลอย ตำบลเชียงเคี่ยน

โครงการบวชป่า โดยงานบริการสาธารณสุข นำโดยนายบุญมี ใจอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมบวชป่าในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อยับยั่งการตัดไม้ทำลายป่า เป็นกุศโลบายห้ามมิให้คนตัดไม้ทำลายป่า และมีความเชื่อว่าต้นไม้ที่ผ่านการบวชแล้วจะคุ้มครองต้นไม้ต่างๆในบริเวณนั้น ซึ่งจะมีผลทำให้ดินชุ่มชื้น ฝนตกตามฤดูการ ถือเป็นการยับยั้งการทำลายธรรมชาติ อนุรักษ์ป่า ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำฝายน้ำลอย หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง