รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

ออกพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะและยกเสาไม้ ณ วัดเชียงเคี่ยน

กองช่างเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนออกพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3,4,8 และ 11 จำนวน 4 จุด และยกเสาไม้ ณ วัดเชียงเคี่ยน เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง