โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน นำโดยนายบุญมี ใจอ้าย นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมปิยะพร พาวิลเลี่ยน

image description
image description
image description
image description
image description

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง