หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565 ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1.การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้

2.การพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง