ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน

ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน

ผู้มารับบริการทุกท่านให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง ส่วนกรณีเด็กอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ จำเป็นจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้ปกครองมาด้วย เนื่องจากการเข้ารับบริการรักษามีความจำเป็นในการยืนยันตัวบุคคล

image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง