งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน Chiang Rai Flower and Art Festival 2022

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน Chiang Rai Flower and Art Festival 2022 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2566 ณ สวนไม้ริมกก(ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) ภายในงานมีกิจกรรมมากมายประกอบด้วย สวนดอกไม้อันมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น การแสดงแสง สี สัน ทุกคำคืน การจัดนิทรรศการ การจำหน่ายชา กาแฟ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การจำหน่ายไม้ดอก ไม้ประดับนานาพันธุ์ เป็นต้น พร้อมกระจายสีสันแห่งมวลดอกไม้ ไปอีก 4 อำเภอ ประกอบด้วย
1.อำเภอเชียงแสน ณ เรือนประทับในหลวง รัชการที่ 9 และสกายวอล์ค วัดพระธาตุผางาม
2.อำเภอเวียงแก่น ณ แก่งผาได
3.อำเภอขุนตาล ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลยางฮอม
4.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ บริเวณหนองบัวแดง และหนองมน ตำบลป่าซาง
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง