ประชาสัมพันธ์ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรให้บริการนอกสถานที่ธุรกรรมด้านการเงิน

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) มีกำหนดการให้บริการนอกสถานที่ธุรกรรมด้านการเงิน และด้านสินเชื่อ ในวัน อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดสันชุม หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเคี่ยน (งานของดีตำบลเชียงเคี่ยน)

image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง