มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบัณฑิต (M.Acc.) ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบัณฑิต (M.Acc.) ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 และรอบที่ 3 ตั้งแต่วันท่ 1 เมษายน-12 พฤษภาคม 2566 สำหรับผู้ที่ีสนใจสมารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ www.grad.mju.ac.th/apply/ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 5387 5523-4 หรือ Page:graduate school MJU

image description
image description

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง