ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ออกให้บริการนอกสถานที่

ประชาสัมพันธ์ ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) มีกำหนดการให้บริการนอกสถานที่ธุรกรรมด้านการเงิน และด้านสินเชื่อ ในวัน พุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

image description

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง