ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ครบจบในแอปพลิเคชัน Biz Portal และทางรัฐ

แอปทางรัฐ คือ แพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของประชาชนในยุคการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง โดยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการจากทางภาครัฐได้อย่างง่ายดายผ่านการสัมผัสแค่ปลายนิ้ว

ณ ปัจจุบัน มีบริการมากกว่า ๕0 บริการที่พร้อมให้บริการแก่ประซาชน อาทิเช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพ ข้อมูลเครดิตบูโร เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หนังสือรับรองผลการทดสอบ O-Net ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ ตรวจสอบใบสั่งจราจรและชำระค่าปรับ ตรวจสอบเงินสะสม กบข. ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล รวมถึงบริการค่าน้ำและค่าไฟที่สามารถชำระผ่าน QR Code โดยประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ไปใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

Biz Portal ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว

Biz Portal เป็นเหมือนช่องทางให้กับทั้งประชาชนผู้สนใจเริ่มธุรกิจของตัวเองหรือผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ในการขอเอกสารและขอรับบริการทางธุรกิจต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องไปติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อยื่นเอกสารด้วยตนเองเพราะสามารถจัดการทุกอย่างผ่าน Biz Portal ได้ โดยสามารถรับบริการได้ที่ www.bizportal.go.th

image description
image description

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง