โครงการพระราชดำริฯปี 2565 โครงการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เจาะเลือดโดยโรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์(เครือข่ายรพ.ราม)

งานบริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้จัดทำโครงการพระราชดำริฯปี 2565 โครงการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เจาะเลือดโดยโรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์(เครือข่ายรพ.ราม) หมู่ที่ 3,6 ,8,10 และหมู่ที่ 11 จำนวนทั้งหมด400 คน เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์รพ.สต.เชียงเคี่ยน

image description
image description
image description
image description
image description

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง